NEE efterlyser en betydande utvidgning av det europeiska järnvägsnätet

Rälsbyggare i arbete. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Michael Kaida

Enligt beräkningar från European Railways Network (NEE) växte infrastrukturen för DB Netz AG med bara tre kilometer under 2020, och detta rikstäckande. Det är alldeles för lite för sammanslutningen av privata godståg, understryker NEE.

Federal tysk politik görs ansvarigt för detta. Endast två och en halv kilometer nytt spår på Main-Weser-järnvägen och tre förbipasserande förlängningar kommer att läggas till det federala järnvägsnätet 2020.

- De fyra sträckorna är extremt användbara, men alldeles för lite. För klimatskyddsmålen ligger de under lägsta nivån, säger NEE:s VD Ludolf Kerkeling. Medan det tyska vägnätet växer med cirka 10 000 kilometer årligen har järnvägsutbyggnaden stagnerat sedan flera år.

I april 2019 presenterade organisationen en analys enligt vilken endast 1709 kilometer järnväg byggdes mellan åren för järnvägsreformen från 1994 till 2018, men cirka 250 000 kilometer nya vägar byggdes samtidigt. År 2019 slutfördes endast en 600 meter lång S-Bahn-linje.

- Vi har helt enkelt för lite infrastruktur. Godstrafiken ska växa, men till och med idag når vi inte de nödvändiga mängderna. Beslutsfattarnas politiska retorik betonar gärna järnvägens betydelse för klimatskyddet. Av goda skäl. Men då är det äntligen dags att översätta ord till handlingar och investera de offentliga pengarna i järnvägsexpansion istället för olönsamma vägprojekt, säger Kerkeling.

Det finns hundratals enskilda projekt allt från storskaliga fyrspårsexpansion mellan Karlsruhe och Basel till små åtgärder såsom en andra förgrening i Hagenow nära Schwerin till stängning av elektrifieringsgapet mellan Hof och Regensburg.

Enligt Kerkeling har den federala regeringen och DB Netz inte kunnat färdigställa dessa banavsnitt färdiga ens under de senaste decennierna. De oavslutade planerna hotar alltmer att fungera som en broms för klimatskyddet.

Linjen från München via Memmingen till Lindau kan användas för första gången under den nybyggda luftledningen från och med i mitten av december. Det har dock tagit nästan 30 år att genomföra detta prestigefyllda projekt på 155 kilometer. Sträckan är en del av den befintliga rutten sedan den ingick i statliga infrastrukturplanen från 1992.

- Detta exempel kan användas för att mäta hur lång tid det skulle ta att bygga och installera bort alla de otaliga elektrifieringsluckorna som är fördelade över hela Tyskland, såvida den federala regeringen tänker om och omorganiserar en konsekvent och omfattande utvidgning av järnvägstransportläget, säger NEE-chefen.