Tjeckiska republiken: Ny modern stationsbyggnad för Chodov presenterades

Stationsbyggnadens omgivning kommer att förändras på ett sådant sätt att det blir ett värdigt offentligt utrymme för passagerare. Foto: Správa železnic

Tjeckiska järnvägsförvaltningen Správa železnic presenterade nyligen utseendet på en ny stationsbyggnad för Chodov i regionen Karlovy Vary. Dessutom kommer det att byggas en barriärfri gångtunnel till befintliga stationens öplattform. Denna plats togs redan i beaktande under byggandet av plattformar och moderniseringen av stationen.

Den nya byggnaden kommer att innehålla en våning och där till energieffektiv samt delvis sänkt i den befintliga anläggningen. Det mesta är helt inglasat med aluminiumprofiler och säkerhetsglas, inklusive persienner. Biljetthallen är rymlig och ljus. Byggandet förväntas starta under första halvåret 2022.

Den nya byggnaden kommer att öka säkerheten och resekulturen betydligt. I synnerhet handlar det om att skapa hinderfri tillgång till byggnaden, toaletter för medborgare med funktionshinder och bättre anslutning till andra transportsätt.

Offentliga utrymmen är ordentligt upplysta och utrustade med informationsskärmar för att öka medvetenheten och säkerheten. Stationsbyggnadens omgivning kommer att förändras på ett sådant sätt att det blir ett värdigt offentligt utrymme för passagerare. En P + R-parkeringsplats för 28 fordon, en parkeringsplats för motorcyklar och cykelställ kommer också att byggas vid stationen.

Den befintliga stationsbyggnaden är något för stor för nuvarande behov och dessutom i dåligt tekniskt skick. Efter byggandet av den nya byggnaden kommer den gamla att rivas och en parkeringsplats för bussar kommer att skapas.