Deutsche Bahn gör en rekordförlust på 5,6 miljarder euro

För år 2024 räknar företaget med förluster på mellan elva och i sämsta fall fall 13,5 miljarder euro, men statens hjälpande hand är alltid inom räckvidd. Foto: Deutsche Bahn

Ledande tyska tågoperatören Deutsche Bahn märker allt starkare den pågående koronakrisens verkningar. Företagsgruppen förväntas göra en förlust på nästan sex miljarder euro under 2020.

Den andra koronavågen har försämrat Deutsche Bahns ekonomiska situation. Enligt information från "Frankfurter Allgemeine Zeitung", är detta federalt ägda företag på väg mot en rekordförlust på 5,6 miljarder euro i år.

Detta framgår av dokumenten, som företagets tillsynsnämnd kommer att offentliggöra i december, men som är redan tillgängliga för tidningen. För första halvåret hade järnvägen rapporterat en förlust på 3,7 miljarder euro.

För att kompensera förlusterna under pandemin lovade den federala regeringen i juni att stödja Deutsche Bahn med hjälp av ett ekonomiskt stimulanspaket och genom en ökning av tågoperatörens eget kapital med fem miljarder euro.