Norconsult anpassar Malmö Centralstation för höghastighetståg

Utreder anpassning av Malmö Centralstation inför utbyggnaden. Foto: Skånetrafiken

Nu har arbetet påbörjats för att få till en fungerande och attraktiv järnvägsanläggning på Malmö C när höghastighetstågen börjar gå mellan Stockholm/Göteborg-Malmö, där Norconsult vunnit uppdraget att utreda anpassning av Malmö Centralstation inför utbyggnaden. 

Förändrade fordonslängder och fler tågfordon på Malmö Centralstation Övre och Nedre är några exempel på vad utbyggnationen ska resultera i. Utöver detta ska också plattformarna på Malmö C Övre anpassas för höghastighetståg, vilket ställer nya krav på utformningen av anläggningen. Även nya planskildheter kan bli nödvändiga för att öka kapaciteten och minska störningskänsligheten. Norconsult kommer att ta fram förslag på anpassning av Malmö C baserat på tidigare utredningar, samt undersöka om det finns fler möjliga planskildheter.

– Detta uppdrag är ett gott kvitto på vår höga kompetens för tekniska utredningar, säger Mats Lithner, Utvecklingschef för Järnväg, som är stolt och glad över att Norconsult vunnit projekteringen. 

Uppdraget kommer att utföras parallellt med ett antal andra pågående järnvägsutredningar. Dessutom ska arbetet genomföras under pågående trafik, vilket även gjordes när centralstationens bangård anpassades inför Citytunneln år 2010. Utredningen ska levereras i februari 2021.