Nytt standardiseringsprojekt för bränslecellståg

En färdig standard ska både gälla lok och vagnar. Foto: SEK

Internationella standarder underlättar spridning av ny teknik. Projektet gäller en standard med krav på system med bränsleceller installerade i rälsfordon, både för drivning och i hjälpsystem. Den färdiga standarden ska både gälla lok och vagnar för järnväg och för spårvägar och stadsbanor av olika slag.

Den färdiga standarden ska säkerställa att bränslecellsystemet motsvarar de krav som ställs på järnvägsutrustning, bland annat vad gäller säkerhet och miljötålighet. Den ska också beskriva hur man kan se att systemet dimensionerats för den tänkta driftprofilen. Projektet omfattar bränsleceller med vätgas som bränsle. En planerad del 2 tänks behandla utrustning för lagring av bränslet.

Projektet drivs i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, i gruppen IEC TC 9, Electrical equipment and systems for railways. Där deltar svenska företag, högskolor och statliga verk och myndigheter genom den svenska spegelkommittén SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen för el och elektronik.