Lanserar unik tågvagn för direkt lastning

Fordon kan köra direkt upp vagnen. Foto: Flexiwaggon

Med en helt unik och miljöanpassad vagn för tåg ska teknikföretaget Flexiwaggon revolutionera transportmarknaden. Med finansieringen klar för att tillverka det första exemplaret av flexivagnen är bolaget nu ett steg närmare det kommersiella genombrottet.

– Vi ligger vi långt fram i framförallt Tyskland, Österrike och Schweiz. Där vi har kontakter med lokala myndigheter och företag. Men på sikt är marknadspotentialen störst i USA och Kina, säger Flexiwaggons vd och grundare Jan Eriksson. 

Flexiwaggon har utvecklat den så kallade flexivagnen, som med en unik funktion gör att lastbilar, bussar och andra fordon kan köra direkt upp vagnen var som helst längs järnvägsspåret. Då inga tidsödslande och personalkrävande omlastningar krävs, eller kostsamma investeringar i lastterminaler, kan landsvägs- och tågtransporter kombineras och integreras på ett mycket effektivt sätt.

– Det blir betydligt lönsammare, både tidsmässigt och kostnadsmässigt med flexivagnen, vilket är anledningen till det stora intresset från flera potentiella kunder. Men också miljövinsterna spelar naturligtvis in, säger Eriksson, som menar att på många håll är trafiksituationen, och därmed relaterade miljöproblem, mycket besvärande, i vissa fall ohållbara.

– De flesta är nu medvetna om att vi måste hitta ett annat system, säger han, och pekar på faktiska beräkningar som Energimyndigheten låtit göra, och som visar på kraftigt minskade utsläpp av koldioxid för varje gång Flexiwaggons teknik används istället för om en transport går hela vägen med lastbil.