”WIRAS - Innovativ Switch & Crossing Design” – ny bok om järnvägsteknik

”WIRAS - Innovativ Switch & Crossing Design” är en bok om en ny typ av järnvägsväxlar i Nederländerna som erbjuder lösningar för många av de problem som uppstår med den nuvarande växeldesignen.

Dessa problem ska inte vara unika för växlar i Nederländerna och de omfattar: känslighet för fallande löv och kallt väder vilket ofta är orsaken till fel i tågtidtabellen, och dyr punktuppvärmning med höga CO2-utsläpp på grund av den höga energiförbrukningen för punktuppvärmning.

WIRAS design för växlar kan fungera i kallt väder utan punktuppvärmning. Dessutom tar den nya omkopplaren bort kontaktljuden med rälsen och orsakar mindre slitage, vilket i sin tur får betydande positiva konsekvenser för passagerarkomfort och underhållskostnader.

Den grundläggande tekniska principen för den järnvägsväxeldesignen som för närvarande används uppfanns på 1800-talet vid en tidpunkt då två korta tåg passerade om dagen med mycket låg axellast och låga körhastigheter. Idag används järnvägsnätet mycket mer intensivt. Det är många fler tåg per dag och mycket högre axellaster vid högre körhastigheter, vilket resulterar i att de traditionella järnvägsväxlarna överbelastas.

Boken beskriver hur idén till designen av den nya växeltypen Wiras föddes. Boken presenterar och undersöker de tekniska fördelarna med järnvägsväxeln och är rikt illustrerade med både ritningar, foton och diagram av såväl delsystem som varianter och prototyper.

Den diskuterar hur också konceptet sakta men säkert blir alltmer erkänt, anammat och accepterat som en potentiell och lovande lösning för framtiden. Slutligen svarar den också på frågan om varför en ny järnvägsväxel med de ovannämnda tekniska och socioekonomiska fördelarna fortfarande inte finns i det europeiska järnvägsnätet.