Järnvägsentreprenörererna besvarar kritik från Riksrevisionen

Analysen har ingen bäring på sektorns effektivitet menar Järnvägsentreprenörerna. Arkivbild

I en ny rapport menar Riksrevisionen att underhållskontrakten på järnväg i genomsnitt ökar med 74 procent från upphandlat pris till slutgiltig kostnad.

– Tyvärr finns det flera problem med hur resultaten har tolkats. Infrastrukturminister Tomas Eneroths hot om ett återförstatligat järnvägsunderhåll dras på fel grunder. Kostnadsöverskridande är en budget- och planeringsfråga. Analysen har ingen bäring på sektorns effektivitet eller produktivitet, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Medlemmar i Järnvägsentreprenörerna är företag som arbetar med drift och underhåll, markarbeten och nybyggnation av järnvägen. Den svenska järnvägsmarknaden är avreglerad både när det gäller trafik och underhåll av infrastrukturen. Det underhåll som tidigare skötts helt av staten blev nu konkurrensutsatt och medlemmarna i föreningen är övertygade om att detta har gett ett mer kostnadseffektivt underhåll med bibehållen kvalité och säkerhet för järnvägens kunder.

Järnvägsentreprenörerna har 26 medlemmar som tillsammans har en omsättning på drygt 16 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 8 000 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

– För produktiviteten är det enbart intressant med den slutgiltiga kostnaden för Trafikverket och skattebetalarna, säger Robert Röder.