Semcon växer inom undehåll för järnvägsindustrin

Semcon stärker erbjudandet inom järnvägsindustrin. Foto: Semcon

Med den digitala omvandlingen av järnvägsindustrin följer en ökad efterfrågan på uppdaterad service- och underhållsinformation. Genom att se till att servicetekniker får rätt slags utbildning och har tillgång till den senaste produktinformationen kan kostnaden för stillestånd och service minskas.

– På Semcon ser vi stor potential att växa genom att erbjuda digitala dokumentations- och utbildningslösningar för järnvägsindustrin. Idag är vi en av de ledande leverantörerna inom produktinformation till ett flertal branscher, och järnvägsindustrin är en av de branscher där vi har ambitionen att expandera kraftigt de kommande åren, säger Johan Ekener, Business Area President på Semcon.

Just nu förändrar digitaliseringen både tågdrift, infrastruktur och andra centrala processer inom järnvägsindustrin. Service- och underhållsområdet är inget undantag. Exempel på detta är ”big data” och avancerade lösningar för dataanalys som öppnar upp för en högre andel predictive maintenance.

– I slutändan är det människor som ser till att våra järnvägar drivs kostnadseffektivt och säkert. Självklart behöver våra kunder investera i uppdaterade verktyg, nya lösningarna, effektiva processer, etc. för att uppnå en hög servicebarhet. Men, det är dessutom en bra anledning till att investera i människors färdigheter och kompetenser. Alternativet kan bli kostsamt, med en minskad tillgänglighet till våra tåg som en följd, säger Johan Ekener.

Semcon har lång erfarenhet av att leverera produktinformationslösningar till järnvägsindustrin. Genom förvärvet av det tysklandsbaserade produktinformations-företaget HAAS-Publikationen 2018 stärktes erbjudandet mot järnvägsindustrin med mer än 35 års erfarenhet av att arbeta med ledande leverantörer i branschen såsom Bombardier, Stadler och Knorr-Bremse. Med denna erfarenhet kommer också en djup kunskap om olika målgruppers specifika krav inom järnvägssektorn.

– De flesta av våra anställda utvecklar och producerar digital produktinformation dagligen, eftersom digitalisering är den enskilt starkaste trenden inom eftermarknadsinformation. Vi utnyttjar vår kunskap från andra branscher, till exempel telekom och fordonsindustrin, och anpassar lösningarna därifrån till de specifika krav som finns inom järnvägsindustrin, säger Johan Ekener.