Stora förändringar i Göteborgs spårvägar

Stor trafikomläggning utförs i två etapper i Göteborg. Foto: Trafik Göteborg

I sommar sker trafikomläggning vid Korsvägen i två omgångar. Nu inleds en omfattande trafikomläggning som utförs i två etapper. Detta för att trafiken ska kunna komma fram under Västlänkens stationsbygge. Nu har det blivit dags för den andra etappen. Under förberedande arbeten stoppas spårvagnstrafiken helt och spårvagnarna ersätts avbuss på sträckan Mölndal-Korsvägen-Valand.

När det gäller spårvagnstrafiken så trafikeras endast spåret mellan Örgrytevägen och Södra Vägen mot city och omvänt. Därmed är det enbart linje 5 som kör sin ordinarie väg – övriga spårvagnslinjer leds om eller ersätts med buss.

Under sommaren flyttas också spårvagnshållplatsen vid Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station, vilket underlättar byten mellan buss, spårvagn och tåg.