Trafikverket stänger Tunadalsspåret under tre månader

Omfattande arbetena på Tunadalsspåret under sommaren. Foto: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket omfattande arbetena på Tunadalsspåret. Under tre månader kommer man att arbeta intensivt både på och bredvid spåret. Under arbetsperioden kommer Trafikverket att genomföra flera jobb som inte går att utföra när tågen trafikerar som vanligt.

Under tre månader med start den 6 juli kommer det inte att gå några tåg på Tunadalsspåret. Arbetena innebär att tunga fordon och maskiner kommer att röra sig inom arbetsområdet. Vid vissa tillfällen kommer man  att behöva jobba kvälls- och nattetid. Arbetena görs för att öka tillgängligheten för godstransporter på järnväg till/från Sundsvalls hamn och industriområdet Tunadal-Korsta-Ortviken.