TSA levererar motorerna för Docklands nya förarlösa tåg i London

De nya DLR-tågen är konstruerade för en maxhastighet på 80 km/h. Bild: TSA

Under sommaren 2019 ingick spanska tillverkaren Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) ett avtal med transportföretaget Transport för London (TfL) om leverans av 43 förarlösa tåg för lättbanelinjen i Docklands Light Rail (DLR) efter en internationell anbudsprocess.

De nya enheterna kommer att vara cirka 87 meter långa och kommer att ersätta de äldsta DLR-fordonen som fortfarande är i bruk.

Österrikiska Traction Systems Austria (TSA) har nu fått order om att leverera drivmotorerna för CAF:s nya förarlösa tåg.

Till skillnad från de tidigare tågen kommer de nya DLR-fordonen att vara fullt driftfärdiga. Var och en har tre rullstolsutrymmen per enhet. Förutom luftkonditionering inkluderar utrustningen moderna passagerarinformationsskärmar med information om restid i realtid samt uttag för bärbara datorer och mobiltelefoner.

De nya DLR-tågen är konstruerade för en maxhastighet på 80 km/h. Flera enheter kommer att levereras under de kommande två åren, så att de troligen kommer att kunna starta passagerartrafiken 2023.