Italienska tågoperatören FS ökade rörelseresultatet med 16 procent

- De goda resultaten beror på accelerationen av företagets investeringsplaner, som vi startade 2018 och som kommer att leda till en gradvis uppgradering av 80 procent av vår regionala tågflotta inom fem år, säger FS:s styrelseordförande, Gianluigi Vittorio Castelli. Foto: Wikimedia, kredit: Elisabetta de Grimani

Italienska statens järnvägsbolag, FS ökade sitt bruttoresultat under 2019 med 5,4 procent till 2,6 miljarder, och rörelseresultat steg med 16,1 procent till 800 miljoner euro, medan den slutliga vinsten steg med 4,5 procent till 584 miljoner euro. 

Tågoperatörens intäkter ökade med 3 procent till 12,4 miljarder euro 2019, medan kostnaderna ökade med bara 2,4 procent till 9,83 miljarder euro.

SF:s kapitalinvesteringar ökade med 8 procent i 2019 till 8,1 miljarder euro.

Huvuddelen av investeringar (59 procent) satsades på järnvägsinfrastruktur, varav 98 procent gick till förbättring av det konventionella linjenätet och 2 procent av investeringar användes för höghastighetsnätet.

Infrastrukturinvesteringarna stod för 16 procent av de totala utgifterna och för persontransporter användes 22 procent och för godstransporter 2 procent.

På grund av gynnsamma betyg för obligationer i FS: s Euro Medium Term Notes-program ökade FS:s andel av obligationer som finansieringskälla från 41 procent till 49 procent. Detta uppnåddes enligt FS, främst genom ytterligare placeringar i gröna obligationer, som är förknippade med investeringsprojekt med certifierad miljömässig hållbarhet.

Finansiell nettoskuld ökade med 15,1 procent under 2019 till 7,66 miljarder euro.

Nya tågtrafikavtal tecknades 2019 för Toscana, Campania, Marche och Calabria samt för drift av järnvägstrafik i Turin och Emilia Romagna.

FS satte in 49 nya tåg i regional trafik under 2019 jämfört med 11 tåg under år 2018.