BVG startar ett mammutprojekt vid Berlins äldsta tunnelbanesträcka

En av de äldsta linjerna, som löper på en viadukt av stål, går längs Skalitzer Strasse genom invandrarstadsdelen Kreuzberg. Foto: BVG

Nyligen startade Berlings kollektivtrafikföretag BVG ett mammutprojekt inom stadens delvis upphöjda tunnelbanenät. Större delen av tunnelbanenätet har byggts under jorden, men en del av nätet, däribland det äldsta banavsnittet, har byggts på en viadukt högt över gatunivån.

Nu måste den äldsta linjen moderniseras.  Med tanke på koronapandemin kommer BVG att noga övervaka antalet passagerare i vagnarna och kommer att försöka sätta in ytterligare tåg för driftsändamål längs andra linjer.

De resande tvingas nu att använda tunnelbanelinjen U8 mellan Kottbusser Tor och Alexanderplatz och S-Bahn mellan Alexanderplatz och Warschauer Straße. Under den utökade stängningen i juni sker övergången via U6 mellan Hallesches Tor och Friedrichstrasse och därifrån vidare med pendeltåget S-Bahn.
 
Sträckan som ska moderniseras är en av de äldsta underjordiska anslutningarna i Berlins tunnelbana. 1902 körde ett tåg där för första gången på väg från Stralauer Tor-stationen (som inte längre finns) till Potsdamer Platz.
 
Nu ska viadukten få nya spår, nya kablar och dräneringskanaler, trappor och perrongplattor. Stationerna kommer att repareras. Själva den historiska stålkonstruktionen ersätts också.
 
Samtidigt pågår förberedelser för att installera hissar vid Schlesisches Tor-stationen. En separat busslinje kommer att installeras för byte till tunnel- och S-banan.