Brittiskt projekt med lätt lågkostnadsspårvagn förbereds för testserie

En ny typ av järnvägsfordon behövs, särskilt för korta rutter där traditionella tunga järnvägs- eller spårvagnslösningar är oekonomiska. Den framväxande väldigt lätta järnvägssektorn (VLR) syftar till att avhjälpa detta genom att utnyttja tekniken från fordonssektorn. Man vill skapa hybrid eller helt elektriska självgående fordon som är lätta (mindre än 1 ton per linjär meter), energieffektiva, billiga att tillverka med låga driftskostnader och anpassade till samhällets behov. Foto: TDI  

Testning av innovativa, lätta och prisvärda spårbundna fordon, så kallade Very Light Rail Vehicles, inleds inom de kommande 12 månaderna i Storbritannien.

Testerna med de extra lätta tågen kan bidra till återöppning av uttjänade eller nedlagda banavsnitt och till nya lågkostnadsprojekt för lätta spårvagnståg i mindre brittiska städer med ansträngd ekonomi och även på annat håll.

Syftet är att öka antalet resande inom spårbunden kollektivtrafik och därmed minska utsläppen och skapa gynnsammare förutsättningar för städer över hela världen, inklusive den brittiska staden Coventry.

Coventry var bland de 28 brittiska städerna som spårades upp av regeringen 2017 med NO2-nivåer som kommer att överskrida de lagliga gränserna 2021.

Staden utarbetade nyligen en strategi för att bekämpa dessa höga utsläpp med kortsiktiga åtgärder för att förbättra gatu-, cykel- och fotgängarförbindelser.

Coventry avser att förbättra sitt kollektivtrafiknätverk på längre sikt. Lätt järn- eller spårväg, som de närliggande städerna Birmingham och Nottingham, har infört är ett effektivt sätt att göra detta. Båda städernas linjenät rapporterar ständigt ökande trafikflöden och men även ekonomisk expansion i de områden som har infört lätt spårbunden trafik.

För städer som Coventry kan det dock bli svårt att kunna finansiera omfattande traditionella och vanligtvis dyra spårvägsprojekt. Staden som har en befolkning på 350 000 och dessutom ett rekordantal låginkomsttagare. Spårvagnsprojekt är inte billiga.

Birminghams Midland Metrons senaste 11 kilometer långa förlängning från Wednesday och Brierley Hill kostar 449,5 miljoner pund, eller 40,9 miljoner pund per kilometer, en ökning med över 100 miljoner pund jämfört med den ursprungliga kostnadsberäkningen när projektet startade.

Finansiella skräckhistorier över kostnadsökningar som upplevdes under det högprofilerade projektet i Edinburgh har också avskräckt vissa brittiska städer som bedriver eller vill bedriva spårväg. Därför kan helt nya modeller och teknik bli lösningen för städer med begränsade finansiella resurser.