Flygekorren bromsar spårvägsbygge

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i staden Esbo. Spårvägens längd är cirka 25 kilometer, av vilka cirka 16 kilometer finns i Helsingfors och 9 kilometer i Esbo. Spårvägen ersätter stombusslinje 550, som redan nu är den livligast trafikerade busslinjen i Helsingforsregionen. Busslinjens kapacitet kan inte möta den ökande passagerarvolymen. Illustration: KHL-group

Den planerade snabbspårvägen Spårjokern stöter på patrull i Smedjebacka i Helsingfors. Flygekorrarnas situation i området måste utredas grundligt innan bygget kan gå vidare, slår Helsingfors förvaltningsdomstol fast. 
– Ett svårt läge, säger Spårjokerns projektledare Juha Saarikoski, till tidningen HBL.

Flygekorren är skyddad och det är förbjudet att störa den eller dess boendemiljö. Flygekorren lever alltså sitt liv uppe i trädkronorna och sköter sig själv. Den kommer ogärna ner på marken.

- Det gör stadsplaneringen svårare då vi måste lämna grönkorridorer och gröna områden där flygekorrarna finns, säger miljöinspektör Raimo Pakarinen till nyhetssajten Svenska Yle. 

- Men samtidigt får vi invånare nytta av det då vi bevarar mera natur som är omväxlande.

Orsaken till att man ville kartlägga flygekorrarnas boplatser är enligt Pakarinen just att ta reda på hur man ska planera staden så att säga kring den. Och spårvägen.