Britterna förstatligar temporärt delar av järnvägen

Brittiska staten återtar driftsansvaret för passagerartrafiken på British Rail Network. Foto: British Rail network

Britterna förstatligar temporärt delar av järnvägen, rapporterar SVT. Italien förstatligar krisdrabbade flygbolaget Alitalia. I USA ber delstatsguvernörer att tillverkningen av medicinsk skyddsutrustning ska förstatligas. I coronakrisens spår tycks nationalstaten stärka sin ställning och tvingas till större ansvar.

I länder som vanligtvis hyllar privatisering och utförsäljning av statliga egendomar går plötsligt trenden åt rakt motsatt håll. Nyligen kom beskedet att brittiska staten återtar driftsansvaret för passagerartrafiken på British Rail Network.

Ansvaret, inklusive de ekonomiska förlusterna, för persontransporter tas av brittiska staten under ett halvår framåt. Anledningen är att tågtransporter är en samhällskritisk funktion och brittiska regeringen vill inte riskera att de privata företag som köpt rättigheterna att sköta vissa tåglinjer går i konkurs och att tågtrafiken därmed skulle kunna upphöra att fungera.

Ansvaret för godstrafik ligger fortsättningsvis på kommersiella entreprenörer.

Att staten, när det verkligen gäller, tvingas ta över ansvaret kan bereda vägen för ett omtänkande kring statligt kontra privat drift av samhällsbärande funktioner.