PKP Cargo är fortfarande vinstgivande trots krympande trafik

PKP Cargo transporterade 91 miljoner ton kol, olja och naturgas under 2019, vilket var 38 procent av all godstrafik som transporterades under detta år. Det i sin tur var en minskning med 0,6 procent jämfört med 2018 års volymer. Foto: PKP Cargo

Polska tågoperatören PKP Cargo var profitabel under 2019, trots en total nedgång på Polens järnvägsmarknad.

Denna ledande operatör av järnvägsfrakt transporterade 236,4 miljoner ton gods under 2019. Det var en minskning med 5,5 procent jämfört med 2018. Dessutom avverkade PKP Cargo 55,9 miljarder ton-kilometer år 2019, en minskning med 6,3 procent.

Totalt transporterades 64 miljoner ton järnmalm, gruv- och stenbrytningsprodukter. Av denna mängd utgjorde järnvägsgodset 27 procent, tillsammans med nästan 28 miljoner ton koks, briketter och raffinerade petroleumprodukter.

Den enda ökningen var intermodal frakt, som ökade med två miljoner ton till 16,5 miljoner ton, vilket utgjorde 7 procent av all gods som transporterades på järnvägen.

Totalt transporterade PKP Cargo108,6 miljoner ton gods 2019, en minskning med 10,9 procent jämför med året innan. Företaget säger emellertid att trots denna minskning av trafiken kunde det optimera sin verksamhet vilket resulterade i en vinst för hela koncernen.