SL anpassar trafiken till minskat resande

SL inför anpassad kollektivtrafik. Foto: Gustav Kaiser

För att möta nuvarande och kommande frånvaro även bland kollektivtrafikens medarbetare justeras antalet avgångar i busstrafik, spårvägstrafik och lokalbana i Stockholms län. Pendeltågen och tunnelbanan kör som vanligt tills vidare. Beslutet att justera trafiken har tagits av trafikförvaltningen i samråd med de trafikutövare som kör trafiken. Tunnelbanan, pendeltågen och skärgårdstrafiken kommer att köras som normalt.

– Vi befinner oss i en helt unik situation där personalläget är ansträngt i hela samhället. Det gäller även hos våra trafikentreprenörer, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL. Det är mycket viktigt att stockholmarna kan resa till och från sina arbeten men vi behöver hantera och ta höjd för att även kollektivtrafikens medarbetare behöver vara frånvarande från jobbet. Utvecklingen avseende personalläget innebär att vi behöver göra justeringar för att kunna hålla igång trafiken.

I busstrafiken finns cirka 14 000 hållplatser och lokalbanorna har över 100 hållplatser och stationer.

– Att med kort varsel ta fram och byta ut fysiska tidtabeller på alla de platserna är en omöjlig uppgift. Därför är det viktigt att man söker sin resa på sl.se och i SL-appen, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm har minskat under de senaste veckorna. Under förra veckan minskade antalet spärrpassager med 20 procent jämfört med samma vecka 2019. Även i busstrafiken kan man se motsvarande minskning av antalet påstigande. I inledningen av denna vecka är resandet bara omkring hälften av normalt.

– Jag tror att våra resenärer kommer att visa förståelse för de åtgärder vi nu tvingas till, det har de visat genom att ta myndigheternas råd till sig och ta ansvar för att minska spridningen av det nya coronaviruset, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Eftersom färre än normalt reser kollektivt räknar vi med att det inte kommer att bli ökad trängsel trots glesare trafik.