EU:s transportministrar diskuterade coronavirusets inverkan på trafik- och transportsektorn

Vid en videokonferens diskuterade EU:s transportministrar coronavirusets inverkan på trafik- och transportsektorn. Foto: Finlands Transport-och kommunikationsministerium

Vid en videokonferens den 18 mars diskuterade EU:s transportministrar coronavirusets inverkan på trafik- och transportsektorn och de gemensamma åtgärder som behövs för att minimera störningar på EU:s inre marknad. 

I samband med debatten betonade Finlands transport- och kommunikationsminister Harakka att även om resor in till Finland inom persontrafiken är begränsade, måste godstrafiken garanteras för att konsekvenserna för näringslivet och vanliga konsumenter ska bli så små som möjligt. 

Innan dess genomförde stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet ett telefonmöte om hur koordineringen av gränskontroller bör utformas både mellan medlemsländer och vid de yttre gränserna. 

Eu-kommissionen har föreslagit att speciella leder bör öppnas för transporten av väsentliga handelsvaror. Detta i och med att flera medlemsländer har infört gränskontroller i ett försök att hindra spridningen av coronaviruset. Transportministrarna ska tillsammans med ansvarig kommissionär diskutera lösningar.

– Vi föreslår snabbfiler för att prioritera viktiga transporter så som medicinsk utrustning och livsmedelsprodukter, säger ordförande för EU-kommissionen Ursula von der Leyen. 

Ursula von der Leyen konstaterar i ett uttalande att det bör finnas flera undantag för EU-kommissionens förslag om att stänga de yttre gränserna för människor från tredjeländer.  

– Nödvändig personal så som läkare och sjuksköterskor, familjemedlemmar till EU-medborgare och diplomater undantas, säger hon. 

Asylansökningar ska inte heller påverkas av EU-kommissionens rekommendation utan ska tas emot som vanligt, samt betonar de att medlemsländerna alltid bör släppa in EU-medborgare och andra medborgare som bor i landet. Detta framfördes också i de 25 riktlinjerna som presenterades tidigare. 

I sina anföranden betonade medlemsländerna samarbete och samordning för att den inre marknaden ska fungera också under svåra förhållanden. Huvudtransportrutterna ska hållas öppna så att de därmed tryggar den kritiska godstrafiken.

Under transportministermötet uppmanade Finlands transportminister Harakka sina kollegor att bevara de europeiska transportkorridorerna.

- På grund av vårt geografiska läge har våra exporttransporter endast två alternativ: den västliga rutten via Danmark och den östliga, Via Baltica, via Polen. Båda korridorerna ska förbli öppna. Även sjötransporter är särskilt viktiga för oss.

EU-ministrarna konstaterade att transportföretagen behöver tillfälligt ökat stöd för att klara av undantagsförhållandena. Utöver de nationella bidragen behövs åtgärder på EU-nivå.