Edinburgh utvidgar spårvagnsnätet till Newhaven

Spårvagnen färdas här västerut längs Edinburghs Princes Street, samma dag denna linje öppnades för allmänheten. Foto: Wikipedia, kredit: Ad Meskens

Planeringen av förlängningen av Edinburghs spårvagnsnät övergår snart till byggnadsfasen.  Målet är att kunna transportera de första passagerarna till och från staden Newhaven senast i början av 2023.
Projektet beviljades nyligen tillstånd att fortsätta byggandet av spårvagnslinjens fas 1a till Newhaven .

Nu följer en sex månaders period där de två entreprenörerna (Sacyr, Farrans, Neopul Joint Venture for Infrastructure and Systems Contract och Morrison Utility Services Ltd för Swept Path Contract) kommer att samarbeta med Edinburghs stadsledning och andra viktiga intressenter.

Den nya linjen kommer bli 4,69 kilometer lång och förbinda Leith och Newhaven till spårvagnsnätets slutstationen vid Edinburghs York Place.

Hållplatsernas utseende, teknik, ledningar och allmänna designprinciper kommer att vara identiska med de som används längs den befintliga linjen.