Byggandet av ett järnvägsnav för HS2 startar i Birmingham

Illustration som visar det framtida HS2-navet och nya stationen i närheten av brittiska staden Birmingham. Bild: HS2-project

Förberedelsearbetet för brittiska höghastighetssträckan HS2:s nya järnvägsnav i Birmingsham är nästan slutfört.

Navet kommer att fungera som en medelpunkt för tågtrafik till Birminghams flygplats, NEC och Birminghams internationella flygplats.

Byggandet pågår i ett triangelformat markområde, som omfattar 150 hektar.  Motorvägarna M42, A45 och A452 korsas där av den planerade HS2-sträckan.

Flera broar byggs för närvarande över M42 och A446. En genomgripande ombyggnad av vägnätet behövs för att skapa åtkomst till den nya stationen i närheten av Birmingham.

Byggföretaget Urban Growth Company meddelar att HS2-projektets förnyelseplan kommer att alstra 70 000 nya och redan befintliga jobb, 5 000 nya bostäder och 650 000 m² kommersiella utrymmen som kommer att generera uppskattningsvis ytterligare 6,2 miljarder bruttovärde (GVA) per år.

- Som ett spårbundet storprojekt kommer HS2- sträckan att spela en avgörande roll när det gäller att skapa nya möjligheter runt framtida stationer i form av nya arbetstillfällen, bostäder och kommersiella utrymmen. Vi räknar med ett enormt uppsving för den regionala ekonomin, säger Matthew Botelle, från HS2 Ltd.