Omfattande testserie startar i Ceneri-bastunneln

När SBB tar över tunneln som operatör i början av september kommer det att ordnas testfärder med kommersiella godstransporter och persontåg tills tunneln öppnas för regelbunden järnvägstrafik i december 2020. Foto: ABB

Den schweiziska federala transportbyrån, BAV, godkände nyligen testverksamheten i Ceneri-bastunneln.

Ceneri- bastunneln är det sista kvarstående sträckan av den nya järnvägskorridoren NRLA-NEAT som byggs genom Alperna.

Öppningsceremonin är planerad till 4 september 2020, med en slutlig öppning i december 2020. Innan dess måste den färdiga tunneln att behöva genomgå omfattande tester.

Godkännandet som utfärdades av BAV till AlpTransit Gotthard AG är en bekräftelse på att driftutrustning kan slås på och testoperationer kan påbörjas. Efter de slutliga förberedelserna kommer ATG att utföra dessa tester fram till augusti.

Testpersonalen kommer att kontrollera att alla relevanta system fungerar gemensamt. Allt detta kommer att genomföras i nära samarbete med SBB. En räddningsövning kommer att vara en del av de tester som utförs. För att kunna säkerställa att dessa testoperationer i tunneln kan utföras med det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS) nivå 2 har BAV också gett SBB tillstånd att börja testa det nya elektroniska signalsystemet i Vezia.