20 miljoner resor med Hallandstrafiken under 2019

Resandet med tåg fortsätter att öka hos Hallandstrafiken. Foto: Hallandstrafiken

Resandet med kollektivtrafiken i Halland fortsätter att öka. Under 2019 passerade resandet för första gången någonsin 20 miljoner gjorda resor. Resandet ökade under 2019 med 2,1 procent och har sedan 2010 ökat med 36 procent.

– Vi fortsätter glädjande nog att öka resandet i Halland och har nu passerat över 20 miljoner resor på ett år. Takten på ökningen är något lägre än under de senaste åren, men ökningen fortsätter och det är förstås både glädjande och bra för expansiva Halland. En ökning med fem procent per år är ett högt satt mål och för 2019 nådde vi tyvärr inte ända fram, säger Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafikens styrelse.

De senaste tre åren har resandet årligen ökat med cirka fem procent. Skälen till att ökningstakten sjönk under 2019 är troligen flera, även om hela analysen ännu inte klar.

– Men vi ser redan nu att det statligt subventionerade Sommarlovskortet bidrog till en kraftig ökning av sommarresandet 2018. 2019 när Sommarlovskortet inte fanns, minskade resandet under sommarperioden. Den minskningen bidrar till att vi inte ökar lika mycket under 2019, säger Andreas Almquist Hallandstrafikens vd.

Resandet med tåg fortsätter att öka, framför allt på Västkustbanan. Under 2019 gjordes 5,4 miljoner tågresor på Västkustbanan.

Det är busstrafiken i länet som bromsar ökningstakten i resandet.

– Alla siffror är inte genomarbetade ännu men vi ser att minskningen sker i busstrafiken och vi vet att mycket av resandet med Sommarlovskortet skedde med buss under 2018, så svaret finns förmodligen där. Men vi behöver mer tid att analysera siffrorna för att se hela svaret, säger Andreas Almquist.