Tjeckien testkör tåg i 200 km/h

Tjeckiska infrastrukturmyndigheten Správa Železnic (SŽ) har testkört tåg utrustade med ETCS nivå 2 i 200 km/h på Vranivice-rutten mellan Wien och Bratislava.

Testerna har genomförts med ett tvåvagnars tåg bestående av en mätvagn och en Eurocity-vagn, dragna av ett Siemens Vectron-lok. Maxhastigheten på sträckan är för närvarande 160 km/h.

Järnvägen längs sträckan är i stort behov av upprustning och den korsar bland annat två järnvägsbroar byggda 1933 respektive 1946. Förberedelser med att modernisera linjen är planerade att börja i år och slutföras 2025. Då kommer man bland annat att rusta upp stationerna i Podivín och Zaječí, ta bort plankorsningar och rusta upp infrastrukturen.

– Resultaten av testkörningarna visar att det är realistiskt, efter nödvändiga modifieringar av järnvägsinfrastrukturen, att höja maxhastighet för vissa tåg på flera avsnitt inom relativt kort tid, säger SŽ:s Jiři Svoboda.