Singapore öppnar de första stationerna på ny t-banelinje

Linjen TEL:s sträckning i Singapore. Karta: Wikimedia Commons

Singapore har öppnat tre tunnelbanestationer på den första delen av linjen Thomson-East Coast Line (TEL) den 10 januari. Full drift planeras från den 31 januari.

TEL är 43 km lång och Singapores sjätte tunnelbanelinje. På linjen finns 32 nya stationer, varav sju är omstigningsstationer som länkar TEL till de fem befintliga tunnelbanelinjer. TEL förväntas vid driftstart transportera 500 000 pendlare dagligen. Antalet väntas stiga till cirka en miljon pendlare på längre sikt.

Hela linjen beräknas vara i full trafik 2024.

Den första sektionen, TEL1, omfattar stationerna Woodlands North, Woodlands och Woodlands South.