Belarus satsar på bättre internationella järnvägsförbindelser

Det statliga belarusiska järnvägsbolaget vill stärka internationella samarbeten under 2020. Samtidigt vill man utveckla landet nationella passagerar- och godstrafiktjänster.

Fokus under 2020 kommer att ligga på att öka godsvolymer och passagerarantal.  Det ska ske genom ökad användning av intermodala tåg i nätverket samt förbättrad kapacitet för det statliga Belintertrans logistikcenter.

Järnvägsbolaget kommer även fortsätta utveckla godskorridorerna Kina-Europa-Kina. Bland prioriteringarna står också förbättrat samarbete med utländska tillverkare av tåg och utrustning.