NRC får kontrakt värt 47 miljoner för signalsystem

Trafikverket har gett NRC Sverige AB, ett helägt dotterbolag till norska NRC Group ASA, kontrakt att installera signalsystem på järnvägsförbindelsen Borlänge-Ludvika.

Kontraktet värderas till cirka 47 miljoner kronor och omfattar förutom som signal- och telekomarbeten även el-, spår och markarbeten. Arbetet påbörjas i april 2020 och projektet är planeras vara klart i maj 2021.