Femtio kilometer järnvägstunnlar borrades mellan Stuttgart och Ulm

Här firas den sista aktionen under detta uppdrag. Det var färdigställandet av Albvorlandtunneln i slutet av oktober 2019 med en10 820 millimeter i diameter bred tunnelborrmaskin med namnet Wanda. Foto: Herrenknecht AG
Två av totalt fyra tunnelborrmaskiner som deltog i järnvägsprojektet Stuttgart - Ulm. Foto: Herrenknecht AG

Fyra innovativa tunnelborrmaskiner, så kallade TBM:s, har inom fem år anlagt nästan 50 kilometer nya tunnlar för järnvägsprojektet Stuttgart – Ulm.

Under ledning av professionella entreprenörer, borrades tre viktiga tunnlar för detta unika projekt under svåra markförhållanden.

Alla maskindrivna tunnlar för det rekordstora järnvägsprojektet mellan Stuttgart och Ulm, som omfattar också Stuttgarts underjordiska nya järnvägsstation, borrades snabbt och tyst på bara fem år.

Detta var det fjärde och senaste framgångsrika projektet som slutfördes med teknikkoncernen Herrenknechts utrutrustning.

Tunnelborrmaskinerna klarade av sina underjordiskauppdrag ”utan ansträngning” under ledning av erfarna tunnelbyggare och ingenjörer, som kom från tre olika byggkonsortier, nämligen Filder, Albvorland och Bossler. Det hela bevakades av den övergripande uppdragsgivaren och beställaren Deutsche Bahn.

Järnvägsprojektet Stuttgart – Ulm är beläget på den europeiska öst-väst huvudlinjen som går mellan

Paris och den slovakiska huvudstaden Bratislava och som är uppdelat i två stora projekt, Stuttgart 21, som innebär anläggning av en ny centralstation och omorganisation av Stuttgarts järnvägsnav, liksom bygget av en ny bansträcka mellan Wendlingen och Ulm.

Genom ombyggnationen av Stuttgarts centralstation som en genomgångsstation och anslutningen till det europeiska höghastighetsnätet, förkortas restiderna längs regionala- och huvudlinjer avsevärt.