Järnvägsstationen i Sörumsand återinvigd

Sörumsand station ligger på Kongsvingerbanan. Foto: Jan-Tore Egge

Idag har det varit en officiell öppning av Sörumsand station efter ett års byggande. NRC Group i Norge har varit entreprenör för projektet och kunnat leverera anläggningen enligt tid och kvalitet till Bane NOR.

Arbetet som har gjorts är att utöka och uppgradera plattformen vid spår ett, en ny plattform har byggts vid spår tre och mellanplattformen vid spår två har rivits. Passage i gång under spåren med en hiss har också gjort det enklare för rullstolsanvändare och barnvagnar.

– Sörumsand station har varit ett spännande och samtidigt mycket utmanande projekt. I själva verket var projektets komplexitet och den korta byggtiden en anledning till att vissa entreprenörer drog sig tillbaka under anbudsfasen. NRC-gruppen i Norge ansåg att kunde göra klara projektet genom att använda "hela verktygslådan". Byggnationerna genomfördes som ett fungerande partnerskap mellan NRC Anlegg och NRC Bane. Och här är vi idag med ett väl genomfört projekt och en mycket nöjd kund, säger projektledare Tor Öyvind Andersen i NRC Bane.

Det har varit en bra relation mellan entreprenören och byggaren under hela byggperioden, vilket har lett till att alla parter har lyckats med projektet.

– Vi har stött på några utmaningar på vägen, vilket innebar att vi och utvecklaren i samråd omplanerade delar av projektet så att flera av strukturerna kunde byggas samtidigt. Takstrukturen i kulverten byggdes som kajdäck. Detta säkerställde att vi lyckades hålla tidplaner för den 3 juni och nu ruttändringen den 15 december, säger Tor Öyvind.

– Vi har fått mycket beröm av Bane NOR för att vara en bra partner som visar villighet att komma i mål. Naturligtvis är detta bra för alla oss som har arbetat i projektet, avslutar Andersen.