Åtgärder i tågtrafiken för att slippa tidtabellen

Från och med 14 december kommer resenärer i Norge inte längre behöva kika på tidtabellen för att ta tåget mellan Danmark, Oslo och Eidsvoll. Det är tänkt att det alltid ska vara kort tid mellan avgångarna.

Tåg i den östra trafiken har ökat kraftig i antal. Från och med 15 december kommer det bli ännu fler tåg. – Vi närmar oss nu gränsen för hur många tåg som kan sättas in i trafiken i den mest centrala delen av Östlandsområdet, säger Jan Harald Dammen, ruttplaneringschef på Jernbaneverket. Han har tillsammans med sina kollegor genomfört ett omfattande arbete för att komma fram med en bra ruttplan.

144 fler tåg sätts i bruk Antalet tåg kommer att öka från 20 till 23 i varje riktning per timme under högtrafik – absolut maximum är 24 tåg – I rusningstrafik går det praktiskt taget tåg hela tiden, det vill säga så snart ett tåg har lämnat stationen kommer nästa, säger Jan Harald Dammen. Mellan Lysaker och Oslo genomförs det nu signalåtgärder för att göra det möjligt att få plats med ännu fler tåg. Vi närmar oss tre minuters intervaller mellan tåg, vilket är väldigt nära den kapacitet som kan nås vid just denna del av dubbla spår. Det kommer att sammanlagt gå 144 fler tåg.

Effekten av de nya åtgärderna För att göra det möjligt för resenärerna att skippa tidtabellen har det blivit nödvändigt att vidta flera åtgärder. Genom en förändring i tidtabellen 2012 gjorde en stor del av detta möjligt. Det betyder bland annat att sex snabba tåg kommer stanna per timme vid stationerna mellan Asker och Lilleström, det kommer vara fem tåg i timmen mellan Dammen och Oslo, tre NSB-tåg och tre gas-tåg kommer åka mellan Drammen och Gardermoen, ett nytt inter-citytåg i timmen mellan Dammen och Eidsvoll och bättre kapacitet på Kongsvingebanan där plattformsförlängning gör det möjligt för dubbla spår. Några av de största åtgärderna är åtgärder i signalering sträckan Hoved och Gardermobanan, nya plattformar på Östfoldsbanan östra linje och nya plattformar och modernare stationer vid Spikkestadsbanan.