Deutsche Bahn sänker biljettpriser med tio procent

Deutsche Bahns nya ICE4. Som en symbol för klimatvänlig järnväg har alla 280 ICE-tågen dekorerats med ett grönt fartstreck. En ytterligare grön symbol visar att alla tåg körs med till 100 procent miljövänlig el. Foto: Deutsche Bahn

Fjärrtågsresor i Tyskland blir billigare vid årsskiftet, tack vare den federala regeringens nya klimatpaket. Tågoperatören Deutsche Bahn vill omsätta helt den överenskomna momsminskningen på biljetter.

Enligt Deutsche Bahn innebär den federala regeringens senaste klimatpaket en minskning av biljettpriserna för långväga järnvägstransporter med 10 procent på grund av reduceringen av momsen.

- Vi avstår från en prisökning, istället sänker vi momsen, sade Deutsche Bahns VD Richard Lutz nyligen i Berlin. Momsen på tågbiljetter förväntas sjunka från 19 procent till den reducerade momssatsen på 7 procent från och med 1 januari 2020.

Sammantaget räknar Deutsche Bahn med ett årligt plus på fem miljoner passagerare bara på grund av momsminskningen.

- Attraktivare priser ökar efterfrågan, sade Lutz.

Den reducerade skattesatsen på sju procent gäller biljetter för avstånd längre än 50 kilometer.