Hur beräknar man tågs energiförbrukning?

Energianvändningen i tåg visas i en ny beskrivning från SEK Svensk Elstandard. Foto: SEK

Hur man specificerar och verifierar energianvändningen i tåg visas i en ny beskrivning från SEK Svensk Elstandard. Den ska kunna användas som stöd vid upphandling och vid beräkning av livscykelkostnaden, LCC. Den nya standarden SS-EN 50591 ger en grund för hur man tar fram jämförbara värden för energiprestanda hos tåg och lok. Genom att den gör det möjligt att jämföra energiprestanda, blir det därmed också möjligt att genomföra förbättringar som på sikt leder till lägre energianvändning.

Standarden ersätter och bygger vidare på en tidigare teknisk specifikation (med samma nummer). Jämfört med den har man i standarden bland annat tagit hänsyn till resultat från det europeiska projektet Roll2Rail där KTH och Trafikverket deltagit, tillsammans med bland annat flera av de stora tillverkarna.

SS-EN 50591 innehåller också en metod för bestämning av energin som tillförs med högspänd växelström, som inte fanns i den tidigare tekniska specifikationen. Även energianvändningen i hjälpsystem – ljus, värme och liknande – behandlas mer än tidigare och standarden tittar också mer på den tid som tåget inte rullar. Även om det främst är eldrivna tåg som behandlas, kan standarden också användas för sådana som drivs med förbränningsmotorer eller bränsleceller.

Mycket i standarden bygger på överenskomna, standardiserade profiler för olika typer av drift, som för lokaltåg, regionaltåg, tunnelbana osv. De specificerar hastigheter, antal stopp och annat, så att man ska kunna jämföra energiprestanda för olika typer av lok och tåg. Ungefär som med energideklarationen av kylskåp och andra hushållsapparater. Även vid utveckling av nya produkter – och vid förbättring av gamla – förenklas arbetet av standardiserade metoder.