Spårvägsprojektet i Lund 30 procent över budget

Dyr spårväg i Lund. Foto: Lunds kommun

En extern utredning har gjorts kopplat till spårvägsprojeket som gäller det slutliga kostnadsansvaret för Kraftringens del av projektet. Det handlar om flytten av Kraftringens ledningar som har genomförts till en högre kostnad än vad som låg i budgeten. Utredningens resultat innebär att Lunds kommun kommer stå för merparten av kostnaden.

Det här är den andra externa granskning som har gjorts av projektet med anledning av att den faktiska kostnaden för spårvägen blir högre än vad som låg i planen. I maj 2019 gjordes en granskning av avtalen mellan Lunds kommun och Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd av en extern konsult. Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar blev då slutsatsen.

I en första budgeterad uppskattning som gjordes 2015 skulle kostnaden för Kraftringens arbete i spårvägsprojeket uppgå till 30 miljoner kronor. Men den faktiska kostnaden landade på 68 miljoner kronor. Eftersom Lunds kommun och Kraftringen hade olika bilder av kostnadsansvaret bestämde sig Kraftringen och Lunds kommun gemensamt för att låta juridisk expertis göra en analys och ta fram förslag till ekonomisk slutuppgörelse. Efter denna står det klart att Lunds kommun kommer att ta 62 miljoner kronor av kostnaden.

– Spårvägsprojektet har för Lunds kommuns del blivit dyrare, nästan 30 procent över budget, vilket inte är acceptabelt. Resultatet av den juridiska prövningen av Kraftringens kostnadsansvar är en i raden av missade prognoser. Vi arbetar på att framtida byggprojekt med samma entreprenadform ska lyckas mycket bättre, säger Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

– Lunds kommun blir den första kommunen i Sverige på 100 år som bygger ett spårvagnssystem utan att ha haft spårväg förut. Därför har det varit svårt att beräkna och fördela de kostnader som bygget har medfört. Jag är glad över att projektet nu är klart och att spårvagnstrafiken nästa år kan erbjuda ett attraktivt alternativ till bil och buss, säger Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd och andre vice ordförande tekniska nämnden.