NRC Group och Ramboll i banbrytande samarbete

Bilden är från Hallevannet bro mellan Porsgrunn och Larvik. Ruten öppnar för trafik i september och ger en insättning på 20 minuter under resan. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR.

NRC-gruppen tilldelades nyligen ett kontrakt för järnvägstekniskt arbete på InterCity-projektet, det nya dubbelspåret Nykirke-Barkåker. Ramboll har nu anlitats av NRC Group som rådgivande ingenjörer och de två företagen har tecknat ett interaktionskontrakt, vilket är ett nytt sätt att arbeta i branschen.

Norska det största järnvägstekniska kontraktet, med ett värde av nästan 800 miljoner norska kronor, är ett komplex projekt som involverar många discipliner inom både järnväg och byggande. Detta kräver god planering och nära samarbete i både design- och utföringsfasen. Mot denna bakgrund har NRC Group och Ramboll valt att flytta bort från de mer traditionella samarbetsmodeller som oftast ses mellan entreprenören och konsultingenjören och har nu tecknat ett interaktionskontrakt.

– Vi har arbetat nära Ramboll och det har varit ett konstruktivt och bra samarbete. Interaktionskontrakt har traditionellt använts mellan byggare och entreprenörer. Det blir nu spännande att se hur en liknande kontrakt / samarbetsmodell följs upp av parterna när projektet är klart, säger NRC-gruppens advokat Martin Holst-Olsen.

– Vi har gått många omvägar för att se hur vi kan samarbeta i detta projekt och hur vi skulle utmana oss att tänka lite annorlunda än vad som normalt görs. Vi har en stark övertygelse om att denna modell kommer att säkerställa ett närmare samarbete - och avtalet innehåller också en incitamentmodell som motiverar goda framsteg och lönsamhet för alla parter i projektet, säger Hans Olav Storkås, vd för NRC Group Norway.

Förutom incitamentmodellen kommer flera andra åtgärder att genomföras för att säkerställa god interaktion. Ett exempel på detta är samlokalisering både på platsen och vid NRC-gruppens huvudkontor.

– Nykirke-Barkåker-projektet representerar en stor och spännande möjlighet för Ramboll. Vi ser fram emot att utnyttja vår erfarenhet och kompetens inom det största totalentreprenad inom järnvägsteknik i Norge. Vi tror starkt på att vi tillsammans kommer att leverera ett bra projekt till Bane NOR och bidra till att Vestfoldbanen får fler tågavgångar och högre hastigheter i framtiden, säger Ole-Petter Thunes, vd för Ramboll.