Kommer tyska regeringen att stoppa Vosslohs försäljning av loktillverkning?

Ett antal lok vid Vossloh Locomotives Kiel-anläggning, som öppnades förra året. Foto: Vossloh

Den planerade försäljningen av Vosslohs dotterbolag Vossloh Locomotives till den kinesiska tillverkaren av rullande materiel CRRC kan eventuellt stoppas av den tyska regeringen.

Lokala medierapporter tyder på att tyska regeringen planerar att lägga veto mot köpet med hänvisning till lagar som reglerar utrikeshandeln och investeringar.

Vossloh meddelade i augusti efter en lång förhandlingsprocess att koncernen ämnar sälja Vossloh Locomotives-verksamhet till CRRC. Dotterbolagets huvudkontor ligger i Kiel, Tyskland.

Vossloh investerade nyligen i en ny lokomotivfabrik, delvis på grund av att den kunde säljas i egenskap av fortsatt verksamhet. Om den planerade försäljningen fullbordas är det troligt att CRRC kommer att utvidga produktsortimentet från de nuvarande låg/medelstora diesellokomotiven till att omfatta annan rullande materiel, antingen i Kiel eller eventuellt någon annanstans inom EU.

CRRC: s inträde på den europeiska marknaden, samtidigt som europeiska konkurrenter till stor del blockeras från den kinesiska marknaden, har lett till invändningar och kritik mot Vosslohs planerade försäljning. Detta kommer sannolikt att påverka den tyska regeringens beslut när det gäller godkännandet av försäljningen.

CRRC har enligt uppgift lämnat in en erforderlig ansökan om godkännande av det föreslagna förvärvet till det federala ministeriet för ekonomi och energi och väntar nu på ett beslut.