Bombardier rapporterar starkt resultat för tredje kvartalet 2019

Bombardiers spårvagnsfabrik i tyska Frankfurt am Main. Foto: Bombardier Transportation

Fransk-kanadensiska tillverkaren av rullande materiel Bombardier har offentliggjort koncernens resultat för årets tredje kvartal och noterat en ökning av intäkterna med 2 procent från 3,6 miljarder USD under samma period 2018 till 3,7 miljarder USD 2019.

Detta inkluderade 2,2 miljarder USD i intäkter från Bombardier Transportation, som ökade med 2 procent, ett resultat som berodde främst på service.

Bombardier Transportations orderingång uppgick till 4,5 miljarder USD, en ökning med 137 procent från 1,9 miljarder USD under samma period förra året.

Bombardier meddelade att koncernens transportavdelning drar nytta av stora, äldre projekt eftersom dessa gör framsteg i form av viktiga milstolpar.

Leveranserna ökade med cirka 15 procent jämfört med föregående kvartal, vilket enligt Bombardier kommer att fortsätta att påskynda lösgörandet av rörelsekapital för det fjärde kvartalet och 2020 samt även för 2021.

För att uppnå detta kommer Bombardier Transportation att fullfölja mjukvarutestningen och certifiering för redan beställda brittiska tåg parallellt med pågående produktion och fortsatta insatser för driftsäkerhet i Schweiz och Tyskland.

Bombardiers justerade EBIT-marginal för kvartalet var 5,1 procent, i linje med helårsvisningen på cirka 5 procent. Bombardier säger att detta återspeglar en koncentration av stora projekt i sen fas och inkluderar kostnaderna för planerade investeringar i teknik. Den rapporterade Ebit-marginalen för kvartalet är 4 procent.