Stella Artois tar tåget

Belgiskt öltåg. Tillsammans med en redan befintlig "öltågs"-tjänst innebär detta att huvuddelen av AB InBevs öl för export till Antwerpens hamn nu kommer istället att transporteras på järnväg och ersätta 20 000 lastbilsturer per år. Foto: AB InBev

Belgiska ölet blir miljövänligt. Bryggeriföretaget AB InBev och Flanderns ministerpresident, Jan Jambon invigde den 28 oktober en ny järnvägsgodsservice för transport av exportöl.

Tågen som bedrivs av järnvägsoperatören Lineas transporterar 47 containrar direkt från ett lager som ägs av Katoen Natie till lastkajen DP World's Quay 1700 i närmaste hamn.

Tillsammans med en befintlig "öltågs"-tjänst innebär detta att huvuddelen av AB InBevs öl för export till Antwerpens hamn nu kommer att transporteras på järnväg och ersätta 20 000 lastbilsturer per år.

- Det redan tilltäppta vägnätet kommer i framtiden inte kunna ha plats för växande godstransporter, sade Jambon.

- Vi måste utnyttja järnvägarna och våra underutnyttjade vattenvägar ännu mer för att kunna transportera våra varor på ett smidigt, säkert, miljövänligt och pålitligt sätt.

Lineas VD Geert Pauwels konstaterade att trafikstockningar runt Antwerpen innebar att ett växande antal företag överväger omplacering av vägtransporter till järnvägen.

- Med detta öltåg vinner alla: våra kunder, klimatet, men också förarna på vägarna, sa han.

- Vi vill att vårt öl ska nå alla ölälskare över hela världen, men på ett hållbart sätt, sa Alexander Soenen, VD för bryggeriet Leuven.

​​​​​​​- Sedan 2014 har Stella Artois ölexport fördubblats med en årlig tillväxttakt på nästan 8 procent. 90 procent av Stella Artois-öl som bryggs i Belgien är avsett för export, varav 75 procent är avsett för USA, men också till Kanada, Mexiko och Sydkorea, förklarade Soenen.