Hardt Hyperloop erhåller tilläggsfinansiering för testbana

Fordon som färdas i ett rör är skyddade från alla externa krafter, vilket, enligt företaget Hardt Hyperloop, innebär att hyperloop-tekniken är extremt effektiv och mycket pålitlig. Jämfört med höghastighetståg kräver hyperloop mindre landareal och dess infrastruktur är lättare att bygga, så det blir billigare att implementera och underhålla. Foto: Hardt Hyperloop.

Nederländska energiföretaget Koolen Industries har beslutat att investera flera miljoner euro i Hardt Hyperloops nya höghastighetsprojekt.

Hardt Hyperloop, byggde nyligen Europas första fullskaliga hyperloop-testanläggning.

Projektet stöds av Freigeist Capital, flera holländska och belgiska investerare och en av de första ingenjörerna i Uber, plus flera andra förefintliga investerare. Hardt Hyperloop har hittills erhållit mer än 10 miljoner euro.

Hardt Hyperloop visade upp nyligen Europas första testanläggning för denna banbrytande innovation. Investeringen kommer att användas för att bygga en drygt 3 kilometer lång testbana för att kunna åskådliggöra hur hyperloop-tekniken funktionerar under höga hastigheter.

- Med den här anläggningen vill vi bevisa att vi kan klara av högre hastigheter än 700 km/h, säger Sascha Lamme, VD för Hardt Hyperloop.

- Vi vill utöka vårt team med fler kompetenta människor, skaffa fram investerare och samarbeta med ytterligare företag som vill delta i vårt projekt.

Hardt Hyperloop lanserades i februari 2017 av ett team tidigare studenter från TU Delfts tekniska universitet. Gruppen vann sedermera den första hyperloop-tävlingen, som hade initierats av Elon Musk.

Hardt Hyperloops befordras finansiellt även av nederländska järnvägsoperatören (NS), Tyska Järnvägar (DB), TU Delft, Tata Steel, Continental och BAM.