Tre finalister utsedda för ITA- tävlingen om årets tunnelprojekt i kategori upp till 50 mn euro

Tunnelingången till moderniserade Vladivostok-tunneln vid ryska fjärran-östernjärnvägen. Foto: JSC "Mosmetrostroy
Finburytunneln ligger under stationen med samma namn. Bilden visar tunneln under byggets slutfas. Foto: Galldris
Outram Park Station och East West Lines tunnelbaneplattform i Singapore. foto: Wikipedia, kredit WING

Den 18 november avgörs i Miami, USA vilket tunnelprojekt av tre redan utkorade kandidater med kostnad upp till 50 miljoner euro, kommer att belönas med årets internationella Tunneling Award.

De tre utvalda kandidaterna är: 

1. Modernisering av Vladivostok-tunneln

vid ryska fjärran-östernjärnvägen

Projektet i Fjärran Östern omfattade ett brett spektrum av arbeten: installation av en vägbana och dräneringsrännor, borrning av dräneringsbrunnar, pumpning och dämpning av vatteninflöden i tunneln, ledning av vattentätning, reparation av tunneln, konstruktion av en överbyggnad och signaleringssystem, kommunikation, installation av energiekonomi, byggandet av redskap och serviceanläggningar.

Moderniseringen av tunneln varade i tre år och den kunde genomföras utan att man behövde stänga av godstågstrafiken.

2. Finsbury Park Station med stegfri åtkomst i Storbritannien.

Tunnelbanestationen Finsbury Park är bland de mest trafikerade stationerna i Londons tunnelbana. Användningen av stationen har ökat med 20 procent sedan 2010 och tillväxten av antalet resande förväntas fortsätta.

Därför behövdes det ramper och hissar som ger stegfri åtkomst till olika delar av stationen.

Att göra Londons tunnelbana- och järnvägsnät tillgängligt för alla kunder är en viktig prioritering för den brittiska huvudstadens tunnelbanebolag, LU.  Det ger större möjligheter, uppmuntrar till förnyelse och ekonomisk tillväxt och minskar antalet resor som görs i privata fordon. Antalet resor per år kommer att nästan tredubblas, från 77 miljoner 2016 till 227 miljoner år 2023.

Som en del av en serie förbättringar av tunnelbanestationen Finsbury Park, som genomfördes under 2019, byggdes två nya stegfria passager från gatunivå till övre- och underjordiska plattformar.

Stationen fungerar som ett intermodalt transportnav med två busstationer parallellt med järnvägsservice. Navet förenades även en ny tunnel mellan det intilliggande nya affärskomplexet City North och stationen. Kostnaden för projektet uppgick till 22 miljoner euro.

3. Outram Park Linkway Tunnel vid Thomson Line i Singapore.

På grund av nya underjordiska kollektivtrafiklinjer i Singapore fanns det stort behov av att konstruera förbindelsetunnlar mellan dem för att integrera kollektivtrafiknätet med det befintliga transportnätet och för att koppla dem till tillgängliga in- och utgångar.

De gångvägstunnlar som planerades för detta projekt är en del av infrastrukturen som förbinder den nya Outram Park Station i Thomson Line (TSL) till befintliga Outram Park-stationer i East-West Line (EWL) och till tunnelbanelinjen North-East Line (NEL).

Det nya Outram Park Station, som är en del av Thomson Line MRT/metro i Singapore, byggdes bredvid två operativa tunnelbanelinjer. Projektets syfte var är ansluta den nya stationen till befintliga tunnelbanelinjer och möjliggöra byte till andra linjernas plattformar. Det rör sig om två tunnlar med tvärsnittsområden som sträcker sig från 50 m2 till 85 m2. De har grävts nedanför en befintlig operativ järnvägstunnel och station.

Från den 18 till 20 november kommer ledande internationella experter, som är involverade i att skapa kraftfulla och innovativa byggnadsverk för större väg- och järnvägsförbindelser, tekniska tunnlar och underjordiska utrymmen, att samlas i Miami för att delta i ITA Tunneling och Underground Space Awards- ceremonin, som sedan följs av konferensen Cutting Edge Advance.

Sedan 2015 belönar den internationella tävlingen "ITA Tunneling Awards", inom ramen av 8 kategorier de mest banbrytande innovationerna och enastående projekt inom tunnelbygge och användning av underjordiska utrymmen.