Bane Denmark utreder sin användning av ogräsbekämpningsmedel

Glyfosat används för att kontrollera ogräs på banvallarna. Foto: Bane Denmark

 

 

Bane Denmark har funnit att osäkerhet har uppstått när det gäller beräkningen av företagets användning av glyfosat. Glyfosat används för att kontrollera ogräs på banvallarna.

De siffror som rapporteras till den danska Miljöstyrelsen skiljer sig från siffrorna i Banedanmarks egna beräkningar. Detta är mycket beklagligt uppger Bane Denmark. 

"Det är naturligtvis viktigt att siffrorna Bane Denmark publicerar är korrekta. Därför har vi nu inlett en grundlig utredning för att ta reda på vad den verkliga konsumtionen är. Studiens beräkningar kommer att  kvalitetssäkras externt", säger men i ett pressmeddelande.