”Ett nytänk när man bygger järnväg”

Foto: Simon Matthis

Skånska RF-system demonstrerade en nästan helt egen uppfinning på Nordic Rail, en sliperutläggare som ska vara mindre arbetskrävande än traditionella, mer manuella metoder för att lägga ut slipers.

– Det är ett nyttänk när man bygger järnväg, säger Jerry Berntsson, säljare på RF-Systems, som tagit fram slipersutläggaren tillsammans med Connys Entreprenad.

Jerry Berntsson visar på en display hur slipersutläggaren riktar in slipers tack vare ett knäppaggregat som fälls ut.

Den används för första gången för ett spårbygge mellan Arlöv och Lund.

– Tanken är att den ska börja levereras i kvartal ett, 2020. Vi har inga beställningar på den än, men väldigt många är intresserade, säger Jerry Berntsson.