Pon Power remotoriserar diesellok

Remotorisering ger nytt liv åt äldre lok. Foto: Pon Power

Upp till halverade avgasutsläpp, betydligt lägre trafikavgifter och mer pengar kvar i kassan. Det är exempel på positiva effekter när Pon Power lanserar Caterpillars nya steg V-motorer för remotorisering av diesellok.

Många av dieselloken som trafikerar det svenska järnvägsnätet är från 1950–70-talen och inte byggda efter dagens miljökrav. Loken drivs oftast av orenade, bränslekrävande och ineffektiva motorer. Avgasutsläppen från dem är ett miljöproblem.

De svenska järnvägstrafikavgifterna baseras dessutom på lokens utsläppsnivåer. Ju högre avgasemissioner, desto högre trafikavgifter. Samtidigt är det få aktörer som investerar i nya och mer miljövänliga diesellok eftersom det handlar om mångmiljoninvesteringar.

Men det finns en lösning på utmaningarna och det handlar om remotorisering.

– Remotorisering är ett kostnadseffektivt sätt som direkt ger nytt liv åt äldre lok och som betalar av sig snabbt. Redan från första dagen blir det billigare att köra med en motor som uppfyller emissionskraven, berättar Richard Liljeblad på Pon Power.

– Tack vare möjligheten att byta till en ny motor med modern avgasrening och effektiv efterbehandlingsenhet behöver man inte investera i ett nytt lok för att dra nytta av de goda resultaten. Besparingarna kommer ändå och blir dubbla genom både lägre trafikavgifter och lägre bränsleförbrukning, säger han.

Det kan handla om mycket pengar.

– Trafikavgifterna kan vara upp till dubbelt så höga för lok utan avgasrenade motorer jämfört med lok som har avgasrening. Med tanke på det och att ett lok kan dra 200-300 liter i timmen kan besparingarna snabbt bli betydande med renade och mer bränsleeffektiva motorer, menar Richard.

Än så länge finns inga svenska lagkrav gällande utsläppsnivåer för äldre lok. Incitamenten handlar istället om ekonomiska aspekter och ansvar för miljön.

– Vi har kommit långt i utvecklingen av dieselmotorer och bland annat infört miljözoner men regleringen av diesellok har inte hängt med, förklarar Richard.

– Idag är det faktiskt fullt möjligt att köra ett 70 år gammalt orenat diesellok genom miljözoner.