Nomineringar till ERCI Innovation Award 2019 klara

D-Rail:s tävlingsbidrag har stora chanser i tävlingen. Foto: D-Rail

Järnvägsklustret i Västerås har utsett ett bidrag till ERCI Innovation Award 2019. Det svenska bidraget är D-Rail:s lösning för molnbaserad statusinformation för järnvägsnät i realtid.

ERCI Innovation Award har instiftats för att lyfta fram innovationer som möter den europeiska järnvägens behov avseende gods- och persontransporter. ERCI, European Railway Clusters Initiative, är en sammanslutning av europeiska innovationsdrivna järnvägskluster. Som sökande till tävlingen måste man först genomgå en regional urvalsprocess, som anordnas av respektive ERCI-kluster. Under processen beslutas det om innovationen är lämpad som bidrag i innovationstävlingen eller inte. 

– Jag tror att D-Rail:s tävlingsbidrag har stora chanser i tävlingen, även om konkurrensen är stenhård. De ekonomiska fördelarna med detta system är mycket höga. Vi önskar D-Rail stort lycka till i tävlingen, säger Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret i Västerås.

För att kunna modernisera järnvägen behövs nya innovationer. Med hjälp av egenutvecklade innovativa IIOT sensorer och big data-analyser har D-Rail utvecklat ett snabbt och användarvänligt system för att ge molnbaserad statusinformation för järnvägsnät i realtid. 

– Mätningar som i dag utförs en eller några gånger per år med stora ojämna arbetsbelastningar som resultat, kan kompletteras med stöd för underhållsbeslut varje dag. Det blir alltså möjligt att agera innan det sker ett stopp eller en olycka, säger Christoffer Hamin, grundare och CEO på D-Rail. Det kommer alltså att kunna bespara operatörer och tågresenärer onödiga kostnader och förseningar.

Prisutdelningen äger rum under EXPO Ferroviara i Milano den 1-3 oktober. Totalt delas tre priser ut: Mest innovativa SME, Mest innovativa storföretag samt Juryns favorit.