EU finansierar järnvägsmodernisering i Slovenien

Slovenska järnvägarnas tre-vagnståg från Siemens av typ Desiro. Foto: Wikipedia, kredit: Dan Glad
Slovenska järnvägarnas tre-vagnståg från Siemens av typ Desiro. Foto: Wikipedia, kredit: Dan Glad

EU har avsatt 101 miljoner euro från unionens så kallade sammanhållningsfond för modernisering av järnvägslinjen mellan städerna Maribor och Šentilj nära gränsen till Österrike på vägen till Graz.

Projektet syftar till att förbättra säkerheten, öka godskapaciteten och minska restiderna.

Järnvägsstationerna i Maribor Tezno-, Maribor-, Pesnica- och Šentilj ska renoveras, tunneln i Šentilj moderniseras och en ny tunnel vid Pekel kommer att byggas. Det hela ska vara färdigt i februari 2023.

Moderniseringen bidrar även till hanteringen av den förväntade kraftigt ökande trafiken på Östersjö-Adriatiska järnvägskorridoren fram till 2039.

- Lokalbefolkning och turister kommer att kunna njuta av snabbare, säkrare resor, förklarade EU-kommissionären för transport Violeta Bulc den 22 augusti.

- Jag hoppas att det kommer att övertyga människorna att lämna sina bilar hemma och att de utnyttjar istället detta grönare transportalternativ. Dessutom kommer detta EU-finansierade projekt att möjliggöra intensifierade godstransporter, vilket kommer att ha positiva effekter på arbetstillfällen, handel och tillväxt i Slovenien.”