ITF får ny generalsekreterare

Foto: ITF

Portugisen José Viegas har blivit utnämnd till generalsekreterare för The International Transport Forum  (ITF). ITF inom OECD är en mellanstatlig organisation med 54 medlemsländer som fungerar som en tankesmedja för transportpolitik. Organisationen arrangerar ett årsmöte med medlemsländernas transportministrar. ITF har sitt säte i Paris, på samma adress som OECD som det är en del av.

José Viegas valdes av ministrarna från medlemsländerna vid ITF:s senaste toppmöte i maj. Viegas har en lång internationell karriär bakom sig. Som professor i väg- och vattenbyggnad vid universitetet i Lissabon och ordförande i TIS.pt, ett transportkonsultföretag, har han arbetat med alla transportslag och har erfarenhet av att samarbeta i nätverk över landsgränser och olika ekonomiska sektorer.