Motala Train rustar inför framtiden

Foto: Motala Train

Motala Train har under året erhållit flera stora order varav den senaste till SJ om 135 miljoner kronor. Idag har Motala Train en orderstock som uppgår till 365 miljoner kronor och sträcker sig fram till 2015.

Bolaget planerar att expandera i Motala samt etablera sig på ny ort med nya lokaler för att möta den ökande efterfrågan.

Anders Holm, vd för Aqilles Invest, är vald till ny styrelseordförande för Motala Train. Han efterträder Thony Molander som lämnar bolaget efter femton år inom Motala Verkstad och Motala Train, senast som arbetande styrelseordförande i Motala Train.

– Thony Molander har betytt oerhört mycket för Motala Trains uppbyggnad och etablering till en ledande reparations- och ombyggnadsaktör inom tågbranschen och vi sätter stort värde på hans insatser under alla år, säger Anders Holm, i en kommentar.