International Rail Partners: nytt amerikanskt godstrafikbolag

Godståg med dubbla containerrader i USA. Foto: Sean Lamb

Före detta Rail America och Patriot Rail Corporation har bildat det nya bolaget International Rail Partners. Det nya företaget ska förvärva lönsamma godsbanor i Nordamerika, Sydamerika och Europa och ”annan järnvägsrelaterad stödverksamhet”.

IRP får sitt huvudkontor i Baton Raton i Florida och ett kontor i San Francisco.

- Vi har en ambitiös strategisk plan för att göra ett antal utvalda förvärv godsbanor utanför USA under de kommande åren. IRP strävar också efter att förvärva leverantörer av kompletterande järnvägstjänster i USA, Kanada och andra länder. Vårt mål är att utnyttja vår expertis för att förbättra verksamheten och tillföra värde till våra förvärv, säger det nya företagets vd Gary O Marino, tidigare vd för Rail America.