Avtal för Gotthardbastunneln klart

Arbete på Gotthardbastunneln. Foto: Cooper

Schweiz järnvägar SBB och den italienska infrastrukturförvaltaren RFI har enats om att förstärka sitt järnvägssamarbete inför Gotthardbastunnels öppnande 2016. Gotthardbastunneln genom Alperna i Schweiz kommer att blir världens längsta järnvägstunnel, med en längd på 57 kilometer.

Två avtal undertecknades av parterna. Man räknar med att efterfrågan kommer att öka när det gäller både person- och godstrafik, och fler tåg kommer att köra genom Alperna på sträckan som förbinder Zürich med Luzern och Milano. Det innebär stora utmaningar för operatörerna som kommer att bilda gemensamma arbetsgrupper för att lösa tekniska och operativa frågor,. Det kan till exempel handla om att förlänga plattformarna. Samarbetet avser även att förbättra punktligheten och att använda järnvägsnätet mer effektivt.

Det andra samarbetsavtalet handlar om att ta fram ”skräddarsydda handlingsplaner” för att utrusta banan på båda sidor om gränsen med signalsystemet ETCS för maximerad interoperabilitet.