Tata Steel investerar i längre värmebehandlad räls

Ståljätten Tata Steel investerar 12 miljoner euro för att fördubbla tillverkningen av värmebehandlad räls i sin anläggning i Hayange i Frankrike. Projektet ska enligt tidplanen vara klart under hösten 2013 och man kommer då att kunna behandla som är upp till 108 meter långa räl, i stället för 36 meter som är maxlängden i den befintliga produktionslinjen. Produktionen ska öka från 55 000 till 120 000 ton räls.

Värmebehandlingen använder elektromagnetiska fält för att värma stålet till 950 grader. Rälsen kyls sedan snabbt ner med tryckluft. Det ger rälsen upp till tre gånger längre livslängd än standardräls som används på järnvägar med tunga axellaster och snäva kurvor.